33 028 Names in Genealogical register published in 2005 / Name in Genealogiese register gepubliseer in 2005
29 000 (87.80% increase) Names added since 2005 / Name bygevoeg na 2005
62 038 Current total of names in register / Huidige hoeveelheid name in register
2 230 Added in 2019 / Bygevoeg in 2019
3 098 Added in 2018 / Bygevoeg in 2018
4 045 Added in 2017 / Bygevoeg in 2017
6 583 Added in 2016 / Bygevoeg in 2016
3 858 Added in 2013, 2014 & 2015 / Bygevoeg in 2013, 2014 & 2015
652 Added in April - Dec 2012 / Bygevoeg vanaf April - Des 2012
3750 Members on the Facebook Group (www.facebook.com/groups/6507964203)
Potential amount of names for 2nd edition / PotensiŽle getal name vir 2de uitgawe
75 000 2nd edition / 2de uitgawe