VIR BESTELLINGS & PRYSE / FOR ORDERS & PRICES: 
navorsing@mjsjordaan.co.za
OR SEND WHATSAPP TO 084 577 3226

 

   

   

A www catalogue for the Genealogist
'n www Genealogiese katalogus
CD included
(2009 - 2017)
(Click here to read more)

   
   

   

Jordaan Birthday Calendar
Jordaan Verjaarsdagkalender
 

   
   

   

Tourism in South Africa DVD
3rd Edition © 2012
ISBN 978-0-620-52067-6
(Click here to read more)

   
     
   

   

Van Cabrieres D'Aigues tot Cap de
Bonne Espérance

ISBN: 978-0-620-46777-3
(Click here to read more)

   
   

   

Jourdan/Jordaan-Familie in Suid-Afrika: 'n Genealogiese register vanaf 1688, Volumes 1 - 3 (14de druk)
ISBN: 0-620-34056-8
ISBN: 0-620-34088-6
ISBN: 0-620-34090-8

(Click here to read more)

   
   

   

Tourism in South Africa in the new Millennium Fifth Print
(
The second and expanded edition)
ISBN 0-620 27749-1
(Click here to read more)

Out of print

   
     
   

   

Jordaan Wyne / Wines

   

Out of print

   
   

   

Jordaan Wyne / Wines
22 - 25 April 2011 Jordaan Saamtrek

   

Out of print

   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .